کیسه فایل چیست و چه کاربردی دارد؟

2021-12-13

کمربند اسناد، برای نگهداری وسایل شخصی یا اسناد هویتی، کیسه های داده، فایل های سفید. سبک به نوع سگک و نوع مجموعه مقاله تقسیم می شود.
طبقه بندی کیسه فایل: کیسه فایل، کیسه فایل، کیسه داده، فایل سفید.
عملکرد کیف فایل: برای نگهداری وسایل شخصی یا اسناد هویتی آنها استفاده می شود.
مواد کیسه فایل: مواد PP، مواد PVC، کاغذ کرافت.
سبک کیسه فایل: سگک، پوشش فایل، کیسه برگ شل، کیسه فایل شفاف شفاف سمت شفاف (A4، F/C).
اندازه ضخامت کیسه کاغذ کرافت: 150 گرم، 250 گرم، 350 گرم، (3K، 4K که A4، F/C است).
  • QR